Bent u op zoek naar een goede fysiotherapeut in Geleen?
Bij Fysiotherapie Lindenheuvel bent u in bekwame handen.

Praktijkvoorwaarden Fysiotherapie Lindenheuvel

Om de behandelingen en alle nevenstaande zaken zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen, willen wij u graag vooraf enige informatie geven.
Wij vragen u:
• Bij de eerste afspraak het volgende mee te nemen: de verwijzing van de arts of specialist, het meest recente verzekeringspasje of polisblad, een grote handdoek, eventueel uw medicijnpaspoort
• Uw afspraakkaartje bij elke vervolgbehandeling mee te nemen
• Zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere openingstijden: maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Behandeling buiten deze tijden om is alleen mogelijk op verzoek en in speciale omstandigheden. Voor trainingstherapie gelden ook avonduren.
• Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen die vergoed worden door de verzekeraar. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de door u gekregen behandelingen
• Afmeldingen liefst geruime tijd van te voren door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Dit betekent dat wanneer u niet 24 uur vantevoren afzegt, wij genoodzaakt zijn €20,- bij u in rekening te brengen
• In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald
• Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden
• Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken
• In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening en stelt ons in staat het behandelplan waar nodig aan te passen
• Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen en huiswerkoefeningen serieus te nemen en op te volgen
• Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw verwijzend arts. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat uw huisarts/verwijzer tijdig een behandelverslag van u heeft
En verder:
• De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Als blijkt dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben, dan nemen wij, met uw goedvinden, contact met de verwijzer op. Aan de hand van al deze informatie wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld, gemotiveerd en met u besproken.
• Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk. Echter alleen indien u het hiermee eens bent.
• Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut wordt u, indien u dat wenst, behandeld door een waarnemend fysiotherapeut.
• Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
• U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is, zowel voor u als voor ons, een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
• Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven. U mag dit behandelverslag uiteraard eerst inzien voordat wij het versturen.
Dit betekent ook dat wij alleen informatie verstrekken aan verzekeringsartsen en arbodiensten, indien wij in bezit zijn van een door u ondertekende en gedateerde verklaring waarin u deze diensten machtigt informatie over u in te winnen.
• Bij behandeling in de trainingsruimte dient u schoenen mee te nemen die schoon zijn. Dit betekent dat u in de praktijk andere schoenen moet aantrekken. Dit voorkomt het meenemen van vuil naar binnen toe.